515
0

Công Phượng tạm biệt Gia Lai, lên TP.HCM làm vía sang Hàn Quốc. Ảnh: Hồng Dư ______Follow: @im.meomeo #congphuong_diamond #nguyencongphuong #CongPhuong #cp10


Comments list